მოხმარების პირობები

ამ გვერდზე (მასზე მითითებულ დოკუმენტებთან ერთად) ნაჩვენებია გამოყენების პირობები, რომლითაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებ – გვერდი, იქნება ეს სტუმრის სტატუსით თუ რეგისტრირებული მომხმარებელი. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს "ვებგვერდის გამოყენების პირობები", სანამ ქart საიტის გამოყენება. ჩვენი საიტის გამოყენებით თქვენ მიუთითებთ, რომ ეთანხმებით ამ პირობებს და ეთანხმებით მათ დაცვას. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ თავი შეიკავოთ ჩვენი საიტის გამოყენებისაგან.

ინფორმაცია ჩვენს შესახებ

ამ ვებსაიტს ეკუთვნის შპს "ტირო მედია"

ჩვენი საიტის წვდომა

ჩვენს საიტზე შესვლა ნებადართულია დროებით, და ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, გავაუქმოთ ან შეცვალოთ ჩვენს საიტზე მოწოდებული სერვისი გაფრთხილების გარეშე (იხ. ქვემოთ). ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი, თუ რაიმე მიზეზით ჩვენი საიტი მიუწვდომელია ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ პერიოდში.

დროდადრო, ჩვენ შეგვიძლია შევზღუდოთ ზოგიერთი გვartჩვენი საიტის, ან მთელი ჩვენი საიტის მომხმარებლებისთვის, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან ჩვენთან.

თუ აირჩევთ, ან მოგეწოდებათ, მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო კოდი, პაროლი ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, როგორც გვart ჩვენი უსაფრთხოების პროცედურების თანახმად, ასეთ ინფორმაციას კონფიდენციალურად უნდა მიიჩნევთ და არ უნდა გაამჟღავნოთ იგი მესამე გვერდზეarty ჩვენ უფლება გვაქვს ნებისმიერ დროს გავთიშოთ მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო კოდი ან პაროლი, თქვენ მიერ არჩეული ან ჩვენს მიერ გამოყოფილი, თუ ჩვენი აზრით ვერ შეასრულეთ ამ პირობების გამოყენების რომელიმე დებულება.

ჩვენი საიტის გამოყენებისას, თქვენ უნდა შეასრულოთ ჩვენი მისაღები გამოყენების პოლიტიკის დებულებები.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ყველა იმ ღონისძიების შესრულებაზე, რაც აუცილებელია ჩვენს საიტზე შესასვლელად. თქვენ ასევე ხართ პასუხისმგებელი იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ყველა იმ პირმა, ვინც ჩვენს საიტზე შედის თქვენი ინტერნეტ კავშირით, იცნობს ამ პირობებს და ისინი შესაბამისობაში არიან მათთან.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

ჩვენ ვართ ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლების მფლობელი ან ლიცენზიატი ჩვენს საიტზე, და მასზე გამოქვეყნებულ მასალაში. ეს ნამუშევრები დაცულია საავტორო უფლებების შესახებ კანონითა და ხელშეკრულებებით მთელ მსოფლიოში. ყველა ასეთი უფლება დაცულია.

თქვენ შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ერთი ასლი და ჩამოტვირთოთ ელxtracts, ნებისმიერი გვერდის (გვერდების) ჩვენი საიტიდან თქვენი პირადი მითითებისთვის და შეგიძლიათ თქვენი ორგანიზაციის სხვების ყურადღება მიიპყროთ ჩვენს საიტზე განთავსებულ მასალაზე.

თქვენ არ უნდა შეცვალოთ ქაღალდი ან ციფრული ასლები თქვენს მიერ დაბეჭდილი ან გადმოწერილი ნებისმიერი ფორმით და არ გამოიყენოთ ნებისმიერი ილუსტრაცია, ფოტოსურათი, ვიდეო ან აუდიო თანმიმდევრობა ან ნებისმიერი გრაფიკა, თანდართული ტექსტისგან დამოუკიდებლად.

ჩვენი და ნებისმიერი იდენტიფიცირებული ავტორების სტატუსი, როგორც ჩვენს საიტზე მასალის ავტორები, ყოველთვის უნდა იყოს აღიარებული.

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ნებისმიერი part ჩვენს საიტზე მასალების კომერციული მიზნებისათვის, ლიცენზიის მოპოვების გარეშე, ჩვენგან ან ჩვენი ლიცენზიარისგან.

თუ ბეჭდავთ, დააკოპირეთ ან ჩამოტვირთეთ ნებისმიერი part ჩვენი საიტის გამოყენების პირობების დარღვევით, თქვენი საიტის გამოყენების უფლება დაუყოვნებლივ შეწყდება და თქვენ, ჩვენი სურვილისამებრ, უნდა დააბრუნოთ ან გაანადგუროთ თქვენ მიერ დამზადებული მასალების ასლები.

ნდობა გამოქვეყნებული ინფორმაციის შესახებ

ჩვენს საიტზე განთავსებული კომენტარი და სხვა მასალები არ არის გათვალისწინებული რჩევაზე, რომელსაც უნდა დაეყრდნონ. ამიტომ, ჩვენ უარვყოფთ პასუხისმგებლობასა და პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიშობა ნებისმიერი საიმედოობის საფუძველზე, რომელიც მასალებს ეკისრება ჩვენი საიტის ნებისმიერი სტუმარის მიერ, ან ყველას, ვინც შეიძლება ინფორმირებული იყოს მისი შინაარსის შესახებ.

ჩვენი საიტი რეგულარულად იცვლება

ჩვენ რეგულარულად ვაახლებთ ჩვენს საიტს და შეიძლება შეცვალოთ შინაარსი ნებისმიერ დროს. საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ წვდომა ჩვენს საიტზე, ან დავახუროთ იგი განუსაზღვრელი ვადით. ჩვენს საიტზე მოცემული ნებისმიერი მასალა შეიძლება მოძველდეს ნებისმიერ დროს და ჩვენ არ ვართ ვალდებული, განაახლოთ ასეთი მასალა.

ჩვენი პასუხისმგებლობა

ჩვენს საიტზე ნაჩვენები მასალა მოწოდებულია ყოველგვარი გარანტიების, პირობებისა და გარანტიების გარეშე მისი სიზუსტის შესახებ. რამდენადაც ეს კანონით არის დაშვებული, ჩვენ, ჩვენი ჯგუფის სხვა წევრები და მესამე გვartჩვენთან დაკავშირებული ამით პირდაპირ გამორიცხავს:

ყველა პირობა, გარანტია და სხვა პირობები, რომელსაც სხვაგვარად შეიძლება გულისხმობდეს წესდება, საერთო კანონი ან სამართლიანი სამართალი.

ნებისმიერი პასუხისმგებლობა ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი ან შედეგად გამოწვეული ზარალის ან ზიანისათვის, რომელიც მიყენებულია ნებისმიერი მომხმარებლის მიერ ჩვენს საიტთან დაკავშირებით ან ჩვენი საიტის გამოყენებასთან, გამოყენების შეუძლებლობასთან ან გამოყენების შედეგებთან, მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ვებსაიტიდან და განთავსებული მასალებიდან მასზე, შეუზღუდავად, პასუხისმგებლობის ჩათვლით:

  • დაკარგვის შემოსავლის ან საშემოსავლო;
  • დაკარგვის ბიზნეს;
  • დაკარგვა მოგება ან კონტრაქტები;
  • ზარალის მოსალოდნელი დანაზოგების;
  • დაკარგვა მონაცემები;
  • გუდვილის დაკარგვა;
  • მენეჯმენტის ან სამსახურებრივი დროის დაკარგვა; და

ნებისმიერი სახის ნებისმიერი სახის დანაკარგის ან დაზიანებისათვის, რომელიც გამოწვეულია დანაშაულით (მათ შორის დაუდევრობით), ხელშეკრულების დარღვევით ან სხვაგვარად, თუნდაც ეს პროგნოზირებადი იყოს, იმ პირობით, რომ ეს პირობა ხელს არ უშლის თქვენი მატერიალური ქონების დაკარგვის ან დაზიანების მოთხოვნებს პირდაპირი ფინანსური ზარალის ნებისმიერი სხვა პრეტენზია, რომელიც არ არის გამორიცხული ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე კატეგორიის მიერ.

ეს გავლენას არ ახდენს ჩვენს პასუხისმგებლობაზე სიკვდილის ან პირადი დაზიანების გამო, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი დაუდევრობით, ან ჩვენს პასუხისმგებლობაზე ფუნდამენტური საკითხის თაღლითობის არასწორად წარმოდგენის ან შეცდომის შესახებ, ან რაიმე სხვა პასუხისმგებლობაზე, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს მოქმედი კანონით

ინფორმაცია თქვენს შესახებ და თქვენს ვიზიტებზე ჩვენს საიტზე

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. ჩვენი საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით დამუშავებას და გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ყველა ინფორმაცია ზუსტია.

გარიგებები, რომლებიც დასრულდა ჩვენი საიტის მეშვეობით

საქონლის ან მომსახურების მიწოდების ხელშეკრულებები ან ჩვენს საიტზე ფორმირებული ინფორმაცია ან თქვენს მიერ განხორციელებული ვიზიტების გამო რეგულირდება ჩვენი მიწოდების პირობებით.

ვირუსები, გატაცება და სხვა შეთავაზებები

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ჩვენი საიტი არასწორად, ვირუსების, ტროას, ჭიების, ლოგიკური ბომბების ან სხვა მასალის შეგნებულად შემოღებით, რომელიც მავნეა ან ტექნოლოგიურად საზიანოა. თქვენ არ უნდა შეეცადოთ მოიპოვოთ არასანქცირებული წვდომა ჩვენს საიტზე, სერვერზე, რომელზეც ინახება ჩვენი საიტი, ან ჩვენს საიტზე დაკავშირებული ნებისმიერი სერვერი, კომპიუტერი ან მონაცემთა ბაზა. თქვენ არ უნდა დაესხმოთ ჩვენს საიტს სამსახურზე უარის თქმის შეტევით ან განაწილებული უარის თქმის შეტევით.

ამ დებულების დარღვევით, თქვენ სისხლის სამართლის დანაშაულს ჩადენიდით კომპიუტერის ბოროტად გამოყენების შესახებ, 1990 წლის კანონის შესაბამისად. ჩვენ შევატყობინებთ შესაბამის დარღვევას შესაბამის სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და ვითანამშრომლებთ ამ ორგანოებთან თქვენი ვინაობის გამჟღავნებით. ამგვარი დარღვევის შემთხვევაში, თქვენი საიტის გამოყენების უფლება დაუყოვნებლივ შეწყდება.

ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი დანაკარგის ან ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია განაწილებული უარის თქმის შეტევით, ვირუსებით ან სხვა ტექნოლოგიურად საზიანო მასალებით, რამაც შეიძლება დააინფიციროს თქვენი კომპიუტერული ტექნიკა, კომპიუტერული პროგრამები, მონაცემები ან სხვა საკუთრების მასალა ჩვენი საიტის გამოყენების გამო. მასზე განთავსებული ნებისმიერი მასალის ან მასთან დაკავშირებული ვებსაიტის ჩამოტვირთვაზე.

ბმული ჩვენს საიტზე

თქვენ შეგიძლიათ მიაბათ ჩვენი მთავარი გვერდი, იმ პირობით, რომ ეს გააკეთეთ სამართლიანი და იურიდიული გზით და არ აზიანებს ჩვენს რეპუტაციას ან ისარგებლებს მისით, მაგრამ არ უნდა დაამყაროთ ბმული ისე, რომ შემოგთავაზოთ ასოციაციის ნებისმიერი ფორმა. , დამტკიცება ან მოწონება ჩვენს გვart სადაც არცერთი არ არსებობს.

თქვენ არ უნდა დაადგინოთ ბმული ნებისმიერი ვებსაიტიდან, რომელიც არ გეკუთვნით.

ჩვენი საიტი არ უნდა იყოს ჩარჩოებული რომელიმე სხვა საიტზე, ან ასევე შეგიძლიათ შექმნათ ბმული რომელიმე გვერდზეart ჩვენი საიტის გარდა საწყისი გვერდი. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, გაფრთხილების გარეშე გამოვიყენოთ დამაკავშირებელი ნებართვა. ვებსაიტი, საიდანაც აკავშირებთ, ყველა თვალსაზრისით უნდა შეესაბამებოდეს შინაარსის სტანდარტებს, რომლებიც მოცემულია ჩვენს მისაღები გამოყენების პოლიტიკაში.

თუ გსურთ გამოიყენოთ სხვა მასალები ჩვენს საიტზე, გარდა ზემოთ მოცემული, გთხოვთ, ელ.ფოსტით გაგზავნოთ თქვენი თხოვნა კონტაქტის ჩვენი ჩვეულებრივი მეთოდების გამოყენებით.

ბმულები ჩვენი საიტიდან

სადაც ჩვენი საიტი შეიცავს ბმულებს სხვა საიტებზე და მესამე გვartეს ბმულები მოცემულია მხოლოდ თქვენი ინფორმაციისთვის. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი ამ საიტებისა და რესურსების შინაარსზე და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მათზე, ან რაიმე სახის დანაკარგზე ან დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მათი გამოყენებით.

იურისდიქცია და მოქმედი სამართალი

ინგლისურ სასამართლოებს ექნებათ ექსკლუზიური იურისდიქცია ნებისმიერი პრეტენზიის შესახებ, რომელიც წარმოიშობა ან უკავშირდება ჩვენს საიტზე ვიზიტს, თუმცა ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას თქვენს წინააღმდეგ მივმართოთ ამ პირობების დარღვევისათვის თქვენს საცხოვრებელ ქვეყანაში ან სხვა შესაბამის ქვეყანაში.

გამოყენების წესები და ნებისმიერი დავა ან პრეტენზია, რომელიც გამომდინარეობს მათთან ან მათთან დაკავშირებული თემის ან ფორმირების შესახებ (მათ შორის, არასათანადო დავის ან პრეტენზიების ჩათვლით), რეგულირდება და განიხილება ინგლისისა და უელსის კანონის შესაბამისად.

ვარიაციები

ჩვენ შეიძლება ნებისმიერ დროს გადავხედოთ ამ პირობებს, ამ გვერდზე შესწორებით. თქვენ დროდადრო უნდა შეამოწმოთ ეს გვერდი, რათა გაითვალისწინოთ ჩვენს მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება, რადგან ისინი სავალდებულოა თქვენთვის. ზოგიერთ დებულებას, რომელიც შეიცავს ამ პირობებში, შეიძლება ასევე დაიცვას ჩვენს საიტზე სხვაგან გამოქვეყნებული დებულებებით ან შეტყობინებებით.

ბრძანებები

საქონლის ყველა შეკვეთა ითვლება მყიდველის მიერ შეთავაზებულ შეთავაზებაზე საქონლის შესაძენად ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად და ექვემდებარება გამყიდველის მიერ მიღებას. გამყიდველს შეუძლია აირჩიოს შეკვეთის მიღება რაიმე მიზეზით.

იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონელი არ არის მარაგიდან, მყიდველს ეცნობება და ეძლევა შესაძლებლობა ან დაელოდოს საქონლის საწყობში მიღებას, ან გააუქმოს შეკვეთა და მიიღოს სრული ანაზღაურება 30 დღის განმავლობაში.

ნასყიდობის მთლიანი ფასი, დღგ-ს ჩათვლით და მიწოდების გადასახადი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გამოჩნდება მყიდველის საყიდლებზე cart შეკვეთის დადასტურებამდე.

შეკვეთის მიღების შემდეგ გამყიდველმა ელ.ფოსტით უნდა დაადასტუროს საქონლის დეტალები, აღწერა და ფასი, ასევე ინფორმაცია გაუქმების უფლების შესახებ, თუ მყიდველი არის მომხმარებელი.

ფასის გადახდა დამატებული დღგ-ს და მიწოდების საფასურის გადახდა სრულად უნდა განხორციელდეს საქონლის გაგზავნამდე.

გამყიდველი იტოვებს უფლებას პერიოდულად განაახლოს ფასები ვებგვერდზე, რომელთა გარანტია არ შეიძლება ნებისმიერი პერიოდის განმავლობაში. გამყიდველი ყველა ღონეს ხმარობს, რომ ფასები იყოს სწორი იმ მომენტში, როდესაც მყიდველი შეკვეთას დებს.

გამყიდველი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს გაიტანოს ნებისმიერი საქონელი ვებსაიტიდან.

გამყიდველი არ აგებს პასუხს ვინმეს ვებსაიტიდან საქონლის გატანის ან შეკვეთის დამუშავებაზე უარის თქმის გამო.

ჩვეულებრივ, ბრიტანეთში მოწოდებული საქონელი მიიღება შეკვეთის მიღებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

ჩვეულებრივ, დიდი ბრიტანეთის ფარგლებს გარეთ მიწოდებული საქონელი მიიღება შეკვეთის მიღებიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

როდესაც შეთანხმებულია მიწოდების კონკრეტული თარიღი, და როდესაც ამ მიწოდების თარიღის შესრულება შეუძლებელია, მყიდველს ეცნობება და მიეცემა შესაძლებლობა შეათანხმოს მიწოდების ახალი თარიღი ან მიიღოს სრული თანხა.

გამყიდველი გამოიყენებს თავის გონივრულ მცდელობებს, შეასრულოს მიწოდების შეთანხმებული თარიღი. ნებისმიერ შემთხვევაში, მიწოდების დრო არ არის მნიშვნელოვანი და გამყიდველი არ აგებს პასუხს მყიდველის მიერ გაწეული ზარალის, ხარჯების, ზიანის ან ხარჯების ან მესამე მხარისათვის.arty პირდაპირ ან ირიბად წარმოიშობა მიწოდების სავარაუდო თარიღის შეუსრულებლობის გამო.

საქონლის მიწოდება ხორციელდება შეკვეთის მითითებულ მყიდველის მისამართზე და მყიდველი უნდა იღებდეს ყველა ზომას, რაც აუცილებელია საქონლის მიტანისთვის, როდესაც ისინი ტენდერში მიტანილ იქნებიან.

მყიდველი შეამოწმებს საქონელს მიღებისთანავე და შეატყობინებს გამყიდველს ელ.ფოსტით [ელ.ფოსტით დაცულია] საქონლის დაზიანების შემთხვევაში ან არ შეესაბამება რომელიმე ხელშეკრულებას მიწოდებიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში. თუ მყიდველი ამას ვერ გააკეთებს, მყიდველი მიიჩნევა, რომ მან მიიღო საქონელი.

ხარვეზის ან დაზიანების მოთხოვნის შემთხვევაში საქონელი დაუბრუნდება მყიდველს გამყიდველს. მყიდველს ეძლევა სრული ანაზღაურება (მიწოდების ხარჯების ჩათვლით), დამატებული ნებისმიერი საფოსტო გადასახადი, თუ საქონელი ფაქტობრივად წუნდებულია.

თუ მომხმარებელი ხართ, თქვენ გაქვთ უფლება, სხვა უფლებების გარდა, გააუქმოთ ხელშეკრულება და მიიღოთ თანხა თანხის დაბრუნებით, გამყიდველის ინფორმირებით ელ.ფოსტით. [ელ.ფოსტით დაცულია] საქონლის მიღებიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში. გაუქმების უფლება არ ვრცელდება პროგრამული უზრუნველყოფის, აუდიო ან ვიზუალური ჩანაწერების მიწოდების ხელშეკრულებებზე, თუ ეს მომხმარებელმა გახსნა.

საქონელი მყიდველმა უნდა დააბრუნოს მყიდველის ხარჯზე და ადეკვატურად უნდა იყოს დაზღვეული უკან დაბრუნების დროს. მყიდველი თანხას დაუბრუნებს საქონელზე გადახდილ თანხებს (მიწოდების საფასურის ჩათვლით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დაბრუნების საფოსტო გადასახადების გარდა, გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში. თუ მყიდველი გაუქმების შემდეგ ვერ დააბრუნებს საქონელს, გამყიდველს უფლება აქვს მყიდველს ჩამოართვას საქონლის აღდგენის საფასური.

დასაბრუნებელ საქონელზე ნათლად უნდა იყოს მითითებული შეფუთვაზე გამყიდველისგან მიღებული შეკვეთის ნომერი.

იქ, სადაც დაბრუნებული საქონელი დაზიანდა მყიდველის ბრალეულობის გამო, მყიდველი აგებს პასუხს ასეთი ზარალის გამოსწორების საფასურის ოდენობით.

თქვენი შეშფოთება

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეშფოთება ამ საიტზე განთავსებულ მასალასთან დაკავშირებით, დაგვიკავშირდით კონტაქტის ჩვენი ჩვეულებრივი მეთოდების გამოყენებით.

ბმულის კოპირება