ဓာတုအင်ဂျင်နီယာသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမိန့်ခွန်းများတွင်မယားစကားပြုလုပ်သော LEGO စက်ကိုအသုံးပြုသည်

ဓာတုဗေဒအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်သည် LEGO Technic ကိုအသုံးပြုပြီးဆယ်ကျော်သက်များထပ်မံပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်မယားစကားများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Peter

ဆက်ဖတ်ရန်