ရထား Bookends လာမည့် LEGO သို့ဆွဲနေကြသည် Ideas ပြန်လည်သုံးသပ်

နောက်ဆုံးပေါ် LEGO Ideas မဲ ၁၀၀၀၀ အထိရမည့်စီမံကိန်းကို bookends အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်

ဆက်ဖတ်ရန်