အဆိုပါ LEGO Group partqueer ပါဝင်မှုအတွက် LGBTQIA + NGO သုံးခုနှင့်အတူတူ

မာနထောင်လွှားလ၏ဂုဏ်အသရေအတွက် LEGO Group p ကိုရartLGBTQIA + အဖွဲ့အစည်းသုံးခုနှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ သူတို့၏ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုများကိုပြသသည်

ဆက်ဖတ်ရန်