သင်၏ LEGO ကိုနောက်ဆုံး Adidas နည်းပြများနှင့်ဘယ်သွားသွားယူပါ

အဆိုပါအကြားပူးပေါင်း LEGO Group နှင့် Adidas သည်သင်၏မှအုတ်များကိုပေါင်းစပ်ပေးသည့်နည်းပြအသစ်တစ်စုံနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်

ဆက်ဖတ်ရန်