ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ၂၁ သြဂုတ် ၁၆

ရုပ်ပုံ- Warren Elsmore မှ Sébastien Daniell/Model မှ Octan ကို မနှစ်သက်သူ မည်သူနည်း။ စိတ်ကူးယဉ်ရေနံကုမ္ပဏီသည် အဓိကကျသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်