.

နောက်ထပ် 24 LEGO Ideas တတိယ ၂၀၂၀ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ပယ်ချခဲ့သည်

နောက်ထပ် 24 Lego Ideas Avatar, Spirited Away နှင့်အခြေခံသဘောတရားများအပါအ ၀ င်စီမံကိန်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဆင့်တွင်ပယ်ချခဲ့သည်

ဆက်ဖတ်ရန်

Spirited Away သည် LEGO တွင်ထောက်ခံသူ ၁၀၀၀၀ ရောက်ရှိသည် Ideas

LEGO စတူဒီယို Ghibli သည်မကြာမီအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်သည် Ideas သုံးစွဲသူ၏ Spirited Away စီမံကိန်းသည်မဲ ၁၀၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါက

ဆက်ဖတ်ရန်