ဒါက LEGO ကားအဘယ်သို့ Star Wars UCS Naboo Starfighter သည် ၂၀၂၁ တွင်ကြည့်မည်

ဒါဟာ LEGO ကတည်းကဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည် Star Wars 10026 အထူး Edition Naboo Starfighter သည်စင်ပေါ်များသို့ကျရောက်ခဲ့သည်

ဆက်ဖတ်ရန်