ဤပန်ကာပြုလုပ်ထားသော LEGO Collectible Minifigures Series 21 vignette နှင့်အတူလိုက်ပါပါ

ပန်ကာပြုလုပ်ထားသော LEGO Collectible Minifigures Series 21 vignette သည်သင်္ဘောပျက်ခြင်းမှလွတ်မြောက်လာသူအားပင်လယ်ရေအောက်သဘာ ၀၀ န်းကျင်တွင်ပုံဖော်နေသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအမှတ်တံဆိပ်စီးရီး

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်တွင်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသစ်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းထားသော Minifigures လိုင်းရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 8 × 8 vignette

ဆက်ဖတ်ရန်

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင် Minifigure Vignettes: Lloyd Garmadon

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်တွင်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသစ်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းထားသော Minifigures လိုင်းရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 8 × 8 vignette

ဆက်ဖတ်ရန်

The LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင် Minifigure Vignettes: Shark Army Octopus

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်တွင်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသစ်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းထားသော Minifigures လိုင်းရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 8 × 8 vignette

ဆက်ဖတ်ရန်

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်အသေးစားဗင်းဂစ်များ - ဂျေး Walker

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်တွင်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသစ်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းထားသော Minifigures လိုင်းရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 8 × 8 vignette

ဆက်ဖတ်ရန်

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင် Minifigure Vignettes - ကိုးလ်

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်တွင်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသစ်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းထားသော Minifigures လိုင်းရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 8 × 8 vignette

ဆက်ဖတ်ရန်

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင် Minifigure Vignettes - Garmadon

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်တွင်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသစ်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းထားသော Minifigures လိုင်းရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 8 × 8 vignette

ဆက်ဖတ်ရန်

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင် Minifigure Vignettes - Kai Kendo

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်တွင်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသစ်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းထားသော Minifigures လိုင်းရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 8 × 8 vignette

ဆက်ဖတ်ရန်

အဆိုပါ LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင် Minifigure Vignette: Shark ကြည်းတပ်ဗိုလ်ချုပ်

LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်တွင်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသစ်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်စုဆောင်းထားသော Minifigures လိုင်းရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 8 × 8 vignette

ဆက်ဖတ်ရန်