အနာဂတ် LEGO ရုပ်ရှင်များသည် p ကဲ့သို့သီးသန့်စီးဆင်းသွားမည်art သဘောတူညီချက်အသစ်

Universal Filmed Entertainment Group နှင့် Peacock တို့အကြားသဘောတူညီချက်အသစ်ကြောင့် LEGO ရုပ်ရှင်၏အနာဂတ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်

ဆက်ဖတ်ရန်

LEGO Harry Potter ကိုတိုးချဲ့ရန်နည်းလမ်း ၇၆၃၈၈ Hogsmeade Village Visit

LEGO Harry Potter Hogsmeade မော်ဒယ်သစ်သည်မှော်ဆန်သောကျေးရွာနှင့် The အတွက်လုံလောက်မှုမရှိဟုခံစားရသူများ

ဆက်ဖတ်ရန်