မြင် Spider-Man နှင့် Ghost Rider ဒီ Lego အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား Marvel တည်ဆောက်

တစ် ဦး ကပန်ကာလုပ် LEGO Marvel တည်ဆောက်ခြင်းကို web- လောက်လွှဲ pitting ဖြစ်ပါတယ် Spider-Man တစ် junkyard duel အတွက်လောင်သော Ghost Rider ကိုဆန့်ကျင်။ Hachiroku24

ဆက်ဖတ်ရန်